Müstəqil Yazar

163 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Mühəndis sözünün etimologiyası və formalaşması (Ensiklopedik bilgi)

Mühəndis sözünün ingilis dilində hərfi mənasını daşıyan “engineer” sözü “to engine” felindən yaranmışdır. “Engine” və “ingeniouse” sözləri “yaratmaq” mənasını daşıyan (to create) latın sözü olan “ingenerate” sözündən yaranmışdır. Burada “yaratmaq” ifadəsi nümunə və əşyanı yoxdan var etmək mənasını daşımır. Vardan var etmək deməkdir. Əvvəllər ingilis dilində “engine” feli kəşf etmək mənasını daşıyırdı. Dolayısı ilə əvvəllər mühəndislər...

Biotibbi texnikada elektronika amili

Biotibbi texnikanın inkişafı bilavasitə elektronika sahəsində əldə olunan naliyyətlərə əsaslanır. Buna görə də elektronikanın inkişaf mərhələlərinə uyğun olarq biotexniki vaisətlərdə müxtəlif texnoloji dəyişikliklər yaranmışdır. Tibbi Elektronika (Medical Electronics), canlı sistemlərlə əlaqədar müxtəlif parametrlərin qəbul edilməsi və qiymətləndirilməsi məqsədilə istifadə olunan bütün elektron texnologiya...

Dialektikanın qanunları / Fəlsəfə lüğəti

Qanun və qanunauyğunluq Qanun-əşyalar, hadisələr və ya proseslər arasındakı müəyyən zəruri münasibətdədir ki, bu da onların daxili tərəfindən, onların mahiyyətindən irəli gəlir. Qanun anlayışı obyektiv aləm hadisələrinin vəhdətinin, əlaqəsinin və qarşılıqlı asılılığının insanın insanı dərk etməsi pillələrindən biridir. Qanun və qanunauyğunluq terminləri eyni cür...

Ceyms Uotson – Gen ardıcıllığı

Müəllif: Dr. Ceyms Uotson (ing. Dr. James Watson), DNT-nin quruluşunu kəşf edənlərdən biri Bizi insan edən DNT şifrəsini çözmək Bir insanın hüceyrəsindəki bütün DNT-ləri çıxarıb xromosomları...

Mikroiqtisadiyyat / İqtisadiyyata giriş

Biz məhdud ehtiyatlar şəraitində yaşayırıq. Bəllidir ki, insanların istəyi və bu istəkləri təmin etmək üçün resurslar bərabər deyil. İstək qeyri-məhduda olsa belə, resursların sayı və həcmi isə məhduddur. İqtisadi nəzəriyyə cəmiyyət üzvlərinin tələbatlarını maksimum dərəcədə ödəmək üçün məhdud istehsal ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, yaxud onların idarə edilməsi...

İqtisadiyyata giriş

İqtisadiyyatın həyatın bir istiqaməti olması, hələ onun elm kimi formalaşması demək deyil. Ayrı bir anlayış və tədqiqat sahəsi kimi, iqtisadiyyat yalnız insanlar arasında müəyyən qaydaların və icmalar arasında münasibətlərin formalaşması nəticəsində mümkün oldu. İqtisadi elm predmetin əsasını təlimlər təşkil edir. İqtisadi təlimlər isə cəmiyyətin iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar iqtisadi sistemlərin...

Merkantilizm nədir? / İqtisadiyyata giriş

Merkantilizm (it. merkante - "tacir") — iqtisadi fəaliyyəti, iqtisadi hadisə, prosesləri və qanunauyğunluqları sistemli öyrənən ilk nəzəri praktiki sistem İqtisadiyyatın həyatın bir istiqaməti olması, hələ onun elm kimi formalaşması demək deyil. Ayrı bir anlayış və tədqiqat sahəsi kimi, iqtisadiyyat yalnız insanlar arasında müəyyən...

Dyurinq dermatiti nədir?

Dyurinq dermatiti - Herpesəbənzər dermatit klassik olaraq qalça nahiyyəsində,qol və ayaqların açıcı səthlərində yerləşən çox qaşıntılı,ekskoriasiyalarla,köpüşüklü və papula-vezikulyoz elementlərlə xarakterizə olan xəstəlikdir.Bəzi hallarda xəstəliyin yayıldığı səth daha geniş ola bilər. Xəstələrin 90 %-dən çoxu qlüten-senstitiv enteropatiyası...

Gen nədir?

İçimizdəki rənglər: genlər Bizi milyonlarla insandan fərqləndirən, hamıdan seçən, özümüz edən xüsusiyyətlərimizi müəyyən edən nələrdir? Bu insanı həyəcanlandıran cəsarətli və açar sualdır. Hər birimiz içimizdə milyon illərin miraslarını daşıyırıq. İndi olduğumuz yaşdan, elə bu yazını oxuduğumuz tarixdən zamanda geriyə getməyə başlayaq. 8 gün, 1 ay əvvələ yox, ilk var olduğumuz günə...

Maqnit – Rezonans Tomoqrafiyasının işləmə prinsipi və fiziki əsası nədir?

MAQNİT-REZONANS TOMOQRAFİYASI XX əsrin axırlarında yeni mühüm kəşflərdən biri də maqnit-rezonans tomoqrafiyasıdır (MRT). Kliniki təcrübələr sübut etmişdir ki, bu metod insan orqanizminə heç bir kontrast maddə yeritmədən daxili üzvlərin təsvirini aydın görmək üçün şərait yaradır. Bu metodun üstün cəhətlərindən biri də onun təhlükəsiz olması və orqanizmə heç bir ziyanverici təsirə...