Nisə Qulizadə

98 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Diffuz toksik ur (Bazedov) xəstəliyi nədir?

Diffuz toksik ur xəstəliyini ilk dəfə 1786-ci ildə ingilis həkimi Pyeri təsvir etmişdir. Bundan sonra xəstəliyi italyan alimi Falyani, sonralar ingilis alimi Qrevs (1835) təsvir etmişdir. Daha sonra alman oftalmoloqu Karl Bazedov (1840) xəstəliyin bütün klassik əlamətlərini, xüsusən də vəzinin böyüməsini (ur-ing.-goiter.), ekzoftalm və taxikardiya əlamətlərini birlikdə...

Miqren nədir?

Miqren və ya hemikraniya - irsi nevroloji xəstəlik olub, travmalar, şişlər və ya insult ilə əlaqəli olmayan artan pulsator baş ağrısı şəklində özünü göstərir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistik məlumatlarına görə miqren, gərginlik baş ağrısından sonra baş verən spontan baş ağrılarının əsas səbəbi və insanın sosial adaptasiyasını ən...

Parkinson xəstəliyi və Parkinsonizm sindromu nədir?

Parkinson xəstəliyi - mərkəzi sinir sisteminin idiopatik, tədricən proqressivləşən degenerativ xəstəliyi olub, hərəkətlərin ləngiməsi, əzələlərin rigidliyi (sərtliyi), sakit vəziyyətdə tremor və postural reflekslerinin pozulması ilə xarakterizə olunur. Bu simptomlar Parkinson xəstəliyinin (idiopatik, birincili parkinsonizm) kliniki şəklinin əsasını təşkil edir. Lakin parkinsonizm sindromu ekstrapiramid sistemin müxtəlif etiologiyalı zədələnmələri...

Sinir tiki nədir?

Siz, bu məqalədə "Sinir tiki nədir?", "Səyrimə nədir?", "Tiklərin səbəbi nədir?" və "Hansı növləri var?"suallarına cavab tapacaqsınız.

Ubixinon nədir? (Ensiklopedik bilgi)

Ubixinon və ya koenzim Q canlı aləmdə çox geniş yayılmış kofermentlərdən biridir. Ona canlıların toxuma və hüceyrələrində təsadüf edilir. Koenzim Q əksəriyyət etibarilə hüceyrələrin mitoxondrilərində olur. O, toxuma tənəffüsü (bioloji oksidləşmə) prosesində elektronların membran dehidrogenazalarından sitoxrom sisteminə keçirilməsində iştirak edir. Lakin ona başqa ferment sistemlərində də (məsələn,...

Spironolakton maddəsinin təsiri

Brend adları:   Aldactone, CaroSpir, Veroşpiron Farmakoterapevtik qrupu: Aldosteronun spesifik kaliumqoruyucu antaqonosti. Farmakodinamikası: Aldosteron adrenal korteksdə sintez olunan mineralokortikoiddir. Böyrəyin toplayıcı borucuqlarındakı mineralokortikoid reseptorlarına təsir göstərərək epitelial natrium kanallarının (ENaC)...

Asetilsistein (N-asetilsistein) dərmanının təsirləri

Asetilsistein dərmanının digər bilinən adları: Mucomyst və s. Asetilsistein dərmanının farmakoterapevtik qrupu: Mukolitik təsirli bəlğəmgətirici maddələr. Farmakodinamikası: L-sisteinin N – asetil törəməsidir.  Onun mukolitik təsiri molekulundakı sərbəst sulfidril (-SH) qrupu ilə, bəlğəmin mukoprotein molekullarındakı disulfid əlaqələrini qıraraq onların...

Parasetamol (Asetaminofen) dərmanının təsirləri

Parasetamol haqqında Parasetamol digər bilinən adları ilə: Panadol, Tylenol və s. Aid olduğu farmakoloji qrup: Qeyri-steroid iltihab əleyhinə maddələr. Farmakodinamikası: Anelgezik (ağrı kəsici) və antipiretik (qızdırmasalıcı) təsir göstərir. Para-aminofenol törəmələri qrupuna aiddir. Beyində prostaqlandinlərin sintez və...

Diklofenak (Voltaren) dərmanının təsirləri

Diklofenak dərmanının farmakoterapevtik qrupu: Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparat (QSİƏP) Farmakodinamikası: Diflofenak qeyri-selektiv SOG 1 və SOG 2-nin inhibitorlarıdır. SOG 1 və SOG 2-lər ağrı və iltihabi proseslərlə əlaqəli prostoqlandinlərin biosintezində iştirak edirlər. Fenilsirkə turşusunun törəməsidir. Voltaren iltihab əleyhinə, ağrıkəsici və qızdırmasalıcı təsirə malikdir.  Müxtəlif...

Yarım beyinlə yaşamaq – Qəribə səslənsə də həqiqətdir.

İnsanların çoxu beyinlərini mikroçip və şəbəkələrlə dolu kompüter, öyrəndikləri məlumatlar və xatirələri ilə dolu anbar və yaxud milyonlarla mürəkkəb mexanizmə malik saat kimi düşünür. Buna görə də, kiminsə beyninin yarımkürələrindən biri olmadan yaşadığını düşünmək bizə ağlasığmaz gəlir. Bəli, bu mümkündür. Çox rast...