Ziya Mehdiyev

344 MƏQALƏLƏR2 ŞƏRHLƏR
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Carl Zimmer: DNT-ni anlamaq və “Ximerizm”

Müəllif: Karl Simmer (ing. Carl Zimmer), Microcosm: "E. Coli and The Science of Life" (Kiçik kainat: E.coli və həyatın yeni elmi) kimi kitabların müəllifi Biologiya elmindən kriminal axtarışlara qədər genomun şəxsiyyətin aynası olduğu tez-tez təkrar-təkrar edilir. Tək...

Genomdakı “tullantı DNT”-lərin rolu nədir?

Genetik açarlar: Mühit və “tullantı və ya faydasız DNT” genomda açar rolunu necə oynayır? Müəllif: Mark Henderson, “The Times” qəzetinin redaktoru və “50 genetic ideas you really know” (red. Həqiqətən bilməyiniz gərəkən 50 genetik fikir) adlı kitabın yazarı

Əksiklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu

Əksiklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunun özü haqqında danışmazdan öncə görək marksist dialektika “əksikliyi” və əksikliklərin “vəhdətini” necə başa düşür. Bizim hər birimiz dəfələrlə ən adi maqniti görmüşük və yaxşı bilirik ki, onun başlıca fərqləndirici əlaməti onun şimal və cənub qütbləri kimi bir-birini rədd edən...

İnkarı inkar qanunu / Dialektikanın qanunları

İnkarı inkar qanunu maddi aləmin inkişafının ümiumi istiqaməti meylini aşkara çıxırır. Bu qanun mahiyyətinin və əhəmiyyətini başa düşmək üçün hər şeydən əvvəl aydınlaşdırmaq lazımdır ki, dialektik inkar nədir və o inkişafda nə kimi yer tutur. Madi gerçəkliyin hər hansı bir...

Kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi qanunu

. Kəmiyyət dəyişilmələrinin keyfiyyət dəyişilmələrinə keçməsi qanunu onu göstərir ki, inkişaf prosesi necə, nə surətlə baş verir, bu prosesin mexanizmi necədir. Bu prosesi aydınlaşdırmaq üçün hər şeydən öncə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, keyfiyyət və kəmiyyət nədir. Keyfiyyət və kəmiyyət anlayışı

Ziddiyətlərin müxtəlifliyi qanunu: Antoqonistlər

Ziddiyətlərin müxtəlifliyi qanunu: Dünyada başlıca ən müxtəlif ziddiyyətlər mövcuddur. Bunlardan biz daxili və xarici, antaqonist və qeyri- antaqonist ziddiyyətlər haqqında danışacayıq. Daxili ziddiyyətlər müəyyən predmetin bir-birinə əks tərəflərinin qarşılıqlı təsiri, mübarizəsidir. Məsələn, müsbət yüklü nüvə ilə mənfi yüklü elektronların qarşılıqlı təsiri “mübarizəsi “olmadan atom...

Makroiqtisadi Göstəricilərin Hesablanması

İlk iqtisadi məktəblər iqtisadiyyatı ev təsərrüfatı və şirkət səviyyəsində təhlil edirdilər. Amma iqtisadi münasibətlər genişləndikcə və iqtisadi elm inkişaf etdikcə, artıq bütün detalları bir bötöv model vasitəsilə öyrənməyə ehtiyac yarandı. Müvafiq olaraq, iqtisadiyyat daha yüksək səviyyələrdə öyrənilməyə və araşdırılmağa başlandı. Artıq əsas məqsəd kimi, ayrıca ev təsərrüfatının davranışı və istehlakı yox, ayrı-ayrı ölkələrin...

Dem Key Deyvis – Genetik rekombinasiya

İnsan genomunu xəritələndirməyə yol açan kəşf : Genetik Rekombinasiya Müəllif: Dem Key Deyvis (ing. Dame Kay Davies), anatomiya professoru, “Oxford” universitetinin fiziologiya, anatomiya və genetika departamentinin rəhbəri Bioloq Morqan (ing. Thomas Hunt Morgan) “Columbia” Universitetindəki məşhur...

Fransua Kene -“İqtisadi cədvəl”/ İqtisadiyyata giriş

Fransua Kene və "İqtisadi cədvəl" Kapital haqqında təlim təkrar istehsal prosesinin və bütövlükdə ictimai kapitalın tədavülünün təhlili Fransua Kene (fr. François Quesnay) üçün çıxış nöqtəsi idi. Siyasi iqtisad elmində o, ilk dəfə istehsalın və satışın daima "təkrar istehsalı" anlayışından istifadə etmiş və ümumiyyətlə, "təkrar...

Çarli Çaplin və marksizmdəki yadlaşma

Çarli Chaplin sənayedəki istehsalat səhnəsini təsvir etdiyi "Modern Times" (red. 1936-cı ildə çəkilən filmin prodüseri, ssenaristi, rejissoru və nəhayət, baş rolu Çaplindir) filmindən bir səhnəyə baxaq. Dayamadan, fasilə vermədən irəliləyən bir dəzgah, dəzgahın üzərindən eyni fasilələrlə keçən məhsullar, dəzgahın arxasında gözləyib hər keçən məhsula eyni əməliyyatı etməklə...