Əsas səhifə Digər Tarix/Bioqrafiya

Tarix/Bioqrafiya

Həsən bəy Zərdabi kimdir? / Azərbaycan ədibləri

Həsən bəy Zərdabi (1837 - 1907) Azərbaycan xalqının millətini, xalqını sevən, xalqın maariflənməsi, tərəqqisi üçün çalışan, hər cəfaya dözən övladı idi. O, 1875-ci ildə «Əkinçi» qəzetinin nəşrinə başlayır. «Əkinçi» qəzeti Azərbaycanın maariflənməsində, içtimai həyatında mühüm rol oynamışdır. Qəzetdə müxtəlif sahələr, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və saxlanılması mədəniyyəti...

Mirzə İsmayıl Qasir kimdir? / Azərbaycan ədibləri

Mirzə İsmayıl Qasir (1806-1900) ilk dəfə olaraq Talış mahalında məktəb açmışdır. Burada dərslər ana dilində tədris edilir, dünyəvi elmlərlə yanaşı rus dili və şəriət də keçilirdi. 1805-ci ildə Mirzə İsmayıl Qasirinin rəhbərliyi ilə Lənkəranda «Fövc- ül- füsəha» (gözəl danışanlar) ədəbi məclisi təşkil edilmişdir. Bu məclisdə şer gecələri keçirilir, dövrün ədəb...

Seyid Əzim Şirvani kimdir? / Azərbaycan ədibləri

Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) 1869- 70- ci illərdə Şamaxıda yeni üsullu (üsuli- cədid) məktəbi açmışdır. 18 il fəaliyyət göstərən bu məktəbdə Azərbaycan, fars və rus dilləri tədris edilirdi. O, «Məcmueyi-asari Hacı Seyid Əzim Şirvani» adlı dərs kitabı tərtib etmiş, lakin çap etdirə bilməmişdir. Həmin materiallardan bir qismini Çernyayevskinin tərtib...

Slavyanların kökəni və mədəniyyəti

Ən qədim zamanlardan başlayaraq Mərkəzi və Şərqi Avropada – qədim almanlardan şərqə doğru slavyanlar yaşayırdılar. VI əsrdə onlar qərbdə Laba (Elba) çayından şərqdə Dnepr çayının ortalarınadək, şimalda Baltik dənizindən, cənubda Dunay çayı və Qara dənizə qədər çox geniş ərazini tuturdular. Sonralar slavyan tayfaları üç qola ayrıldılar: qərb slavyanları, cənub slavyanları...

Astek sivilizasiyası / Mezoamerika mədəniyyəti

Astek sivilizasiyası Mayya mədəniyyətinin süqutundan Kolumb dövrünə qədər ki, Mərkəzi Amerika sonuncu sivilizasiyaya daxil olur. Bu sivilizasiyanı yaradanlar asteklər (1200-1521) idi. Onlar özlərini şöhrətli rəhbərlərini meşika adlandırırdılar. Deyilənlərə görə, o, bu xalqa özlərinin əfsanəvi vətəni olan Astlanı tərk edənə qədər rəhbərlik etmişdir. Vətənin adına görə, bu xalqı asteklər ("Astlan adamları")...

Qədim Romada Etrussk mədəniyyəti

Qədim Roma Etrussk mədəniyyəti Antik mədəniyyətin tərkib hissələrindən digərini Roma mədəniyyəti təşkil edir. Əsasən yunan mədəniyyətinə istinad edən bu mədəniyyət dünyaya sırf Roma dövlətinə xas olan yeni bir mədəniyyət bəxş etmişdir. Qədim Roma özünün çiçəklənmə çağında Aralıq dənizini bütövlükdə əhatə edərək Yunanıstanı özündə birləşdirməklə öz mədəniyyəti ilə Avropanın bir çox hissəsinə, Şimali Afrikaya,...

Makedonyalı İsgəndərin izindən – Ellinizm mədəniyyəti

B.e.ə. IV əsrin sonuna doğru kiçik yunan şəhər dövlətləri – polisləri daha güclü şəkildə canlanmağa başladı. Klassik yunan dünyası özünü içəridən müharibələrə praktik cəhətdən yox etməyə başladı. Yeni bir tarixi dövrün əsası qoyuldu: sərhədlər aradan qaldırıldı, xalqlar birləşərək böyük bir mədəniyyətin əsasını qoydular. Buna böyük yunan sərkərdəsi Makedoniyalı İskəndərin məşhur hərbi yürüşləri...

Olmek sivilizasiyası / Mezoamerika mədəniyyəti

Amerika qitəsi sivilizasiyalarının inkişaf tarixinin ən parlaq səhifəsi onun mərkəzi hissəsində yaşayan xalqların mədəniyyəti ilə bağlıdır. Qitəni iki tərəfdən Sakit və Atlantik okeanları əhatə edir. Zəngin və rəngarəng faunası olan bu ərazi yaşıl düzənlik və çəmənliklərdən, rütubətli tropik meşələrdən ibarətdir. Burada məskunlaşmış tayfa və xalqlar makromayya, makrotomanqe, xokanaklar, naua və d. dil...

Mayya sivilizasiyası / Mezoamerika mədəniyyəti

Mərkəzi Amerika sivilizasiyaları içərisində öz orijinallığı və yüksək inkişafı ilə fərqlənən mədəniyyətlərdən biri də Mayyaların sivilizasiyası (b.e.ə.3000-ci il – XVI əsr) hesab edilir. Bu xalq planetin yüksək yaradıcılıq qabiliyyətlərinə malik xalqlarından biridir. Min il əvvəl bu xalq, müasir Meksika ştatlarnın (Yukatan, Kampeçe, Tabasko, Çyapasa, Kistana-Roo) Qvatemala, Beliza, qərbi Honduras...

Ernesto Çe Gevara: ” karyerama həkim olaraq başlamışdım…”

Ernesto Çe Gevara-“İnqilabi tibb haqqında” 19 Avqust 1960-cı ildə Kubalı Milislərə xitabən etdiyi çıxışı: Kuba xalqının, hər gün öz azadlığını,bütün inqilabi qanunlarının inkişafını və tam müstəqillik yolunda əldə etdiyi nailiyyətləri bayram etdiyi yüzlərlə ictimai funksiya arasında olan bu sadə bayram mənim üçün xüsusi maraq kəsb edir. Demək olar ki, hamı,illər əvvəl karyerama həkim olaraq...