Elm

Sinir tiki nədir?

Siz, bu məqalədə "Sinir tiki nədir?", "Səyrimə nədir?", "Tiklərin səbəbi nədir?" və "Hansı növləri var?"suallarına cavab tapacaqsınız.

Genotip və Fenotip nədir? (ensiklopedik bilgi).

Genotip termini ilk dəfə 1909-cu ildə danimarkalı alim V. İohansen tərəfindən elmə gətirilmişdir. Orqanizmin xromosomlarında (diploid sayda) cəmləşən bütün genlərin yığımına genotip deyilir. Genotip orqanizmin bütün həyat fəaliyyətinə, inkişafına, quruluşuna və fenotipinə nəzarət edir. Müasir genetika sübut etmişdir ki, orqanizmlərin bütün əlamətlərinin əsasını...

Kvant kompüteri nədir?

Kvant kompüteri fikri ilk dəfə 1959-cu ildə ortaya atılmışdır. Məşhur alim Riçard Feynman kvant mexanikasının kompüterlərə tətbiq ediləcəyini və bunun nəticəsində çox yüksək hesablama tutumuna malik kompüterlər yaradılacağı fikrini dilə gətirir. Təbii  ki, həmin dövrdə buna əhəmiyyət verilmir, çünki 1950-1960-cı illərdə kvanta müdaxilə etmək və ya onu...

Ubixinon nədir? (Ensiklopedik bilgi)

Ubixinon və ya koenzim Q canlı aləmdə çox geniş yayılmış kofermentlərdən biridir. Ona canlıların toxuma və hüceyrələrində təsadüf edilir. Koenzim Q əksəriyyət etibarilə hüceyrələrin mitoxondrilərində olur. O, toxuma tənəffüsü (bioloji oksidləşmə) prosesində elektronların membran dehidrogenazalarından sitoxrom sisteminə keçirilməsində iştirak edir. Lakin ona başqa ferment sistemlərində də (məsələn,...

Spironolakton maddəsinin təsiri

Brend adları:   Aldactone, CaroSpir, Veroşpiron Farmakoterapevtik qrupu: Aldosteronun spesifik kaliumqoruyucu antaqonosti. Farmakodinamikası: Aldosteron adrenal korteksdə sintez olunan mineralokortikoiddir. Böyrəyin toplayıcı borucuqlarındakı mineralokortikoid reseptorlarına təsir göstərərək epitelial natrium kanallarının (ENaC)...

Kosmik mədənçilik dövrü başlayır? – “Hayabusa-2” Yerə qayıtdı

"Hayabusa-2" kosmik gəmisi "Ryugu" asteroidindən götürülən nümunələrlə evə qayıdıb. Avstraliyada səhraya paraşütlə düşən kapsulun "Ryugu" asteroidindən götürülmüş nümunələrlə Günəş sisteminin gələcəyinə işıq tutması gözlənilir. 2014-cü ildə Yerdən buraxılan "Hayabusa-2" kosmik gəmisi 2018-ci ildə 300 milyon kilometr uzaqlıqdakı "Ryugu" asteroidinə çatıb...

Kvant cazibə qüvvəsi nədir?

Kvant cazibə qüvvəsi haqqında Cazibə qüvvəsi bəşəriyyətin varlığını qəbul etdiyi ilk fundamental qüvvə olsa da, hələ də ən az dərk edilənidir. Fiziklər cazibə qüvvəsinin boulinq toplarına, ulduzlara və planetlərə təsirini heyrətləndirici dəqiqliklə proqnozlaşdıra bilsə də, heç kim bu qüvvənin kiçik hissəciklər və kvantlarla...

Asetilsistein (N-asetilsistein) dərmanının təsirləri

Asetilsistein dərmanının digər bilinən adları: Mucomyst və s. Asetilsistein dərmanının farmakoterapevtik qrupu: Mukolitik təsirli bəlğəmgətirici maddələr. Farmakodinamikası: L-sisteinin N – asetil törəməsidir.  Onun mukolitik təsiri molekulundakı sərbəst sulfidril (-SH) qrupu ilə, bəlğəmin mukoprotein molekullarındakı disulfid əlaqələrini qıraraq onların...

Parasetamol (Asetaminofen) dərmanının təsirləri

Parasetamol haqqında Parasetamol digər bilinən adları ilə: Panadol, Tylenol və s. Aid olduğu farmakoloji qrup: Qeyri-steroid iltihab əleyhinə maddələr. Farmakodinamikası: Anelgezik (ağrı kəsici) və antipiretik (qızdırmasalıcı) təsir göstərir. Para-aminofenol törəmələri qrupuna aiddir. Beyində prostaqlandinlərin sintez və...

Diklofenak (Voltaren) dərmanının təsirləri

Diklofenak dərmanının farmakoterapevtik qrupu: Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparat (QSİƏP) Farmakodinamikası: Diflofenak qeyri-selektiv SOG 1 və SOG 2-nin inhibitorlarıdır. SOG 1 və SOG 2-lər ağrı və iltihabi proseslərlə əlaqəli prostoqlandinlərin biosintezində iştirak edirlər. Fenilsirkə turşusunun törəməsidir. Voltaren iltihab əleyhinə, ağrıkəsici və qızdırmasalıcı təsirə malikdir.  Müxtəlif...