Əsas səhifə Elm İqtisadiyyat

İqtisadiyyat

Valyuta nədir?

Valyuta (italyanca-“valuta”, tərcümədə qiyməti, dəyəri ifadə edir) hər hansı müstəqil dövlətin pul nişanəsidir (məsələn, ABŞ-da dollar, Böyük  Britaniyada funt sterlinq, Azərbaycanda manat və s.) . Valyuta ölkənin beynəlxalq iqtisadi mübadilədə və digər beynəlxalq  əlaqələrdə iştirak edən pul vahidi, milli banknotudur. Valyutaya eyni...

Ömürlük müştərilər qazanmaq üçün əlaqəli marketinq

Marketinq dünyasında hər keçən gün yeni bir məhfum qarşımıza çıxır. Çox da yeni olmayan, lakin hələ çox bilinməyən bir məhfumdan bəhs etmək istəyirəm. Hələ də yaxşı məhsul satmağın qənaətbəxş olduğunu, aşağı qiymətlə bütün malların satılaraq mənfəət əldə edilə biləcəyini, reklamlarda məşhur şəxsləri göstərərək uğur qazanacaqlarını düşünənlərə inad...

Müştərini əldə tutmağın yolları

“Sadəcə bir müdir vardır: Müştəri… Və o, başqa bir yerə pulunu xərcləyərək, rəhbərdən aşağıdakı bütün hər kəsi şirkətdən qova bilər.” – Sam Walton Müştəri kimdir? Müştəri bir əmtəə və ya xidməti maddi əvəzini ödəyərək alan şəxsdir. Şirkət və müştəri arasındakı...

Müştərini əldə tutmağın yolları

“Sadəcə bir müdir vardır: Müştəri… Və o, başqa bir yerə pulunu xərcləyərək, rəhbərdən aşağıdakı hər kəsi şirkətdən qova bilər.” – Sam Walton • Müştəri kimdir? Müştəri bir əmtəə və ya xidməti maddi əvəzini ödəyərək alan şəxsdir....

İstehlakçı davranışı və onun marketinqdə rolu

İstehlakçı davranışı nədir? İstehlakçı davranışı insanların istehsal olunan əmtəə, xidmət və ideyaları nə vaxt, harda və necə alacağına qərar verməsidir.  İstehlakçı davranışına nəzər yetirərkən əsas hədəf istehlakçını anlamaq və gələcəkdəki davranışlarını təxmin edə bilməkdir. Müştəri davranışlarının əsasında maddi olaraq əmtəə və xidmətlər, məqsəd...

Ənənəvi Marketinqdən Əlaqəli Marketinqə

Hazırda marketinqin rəqəmsal marketinq, neyromarketinq və digər növləri geniş istifadə olunmağa başlamışdır. Bununla da, istehsal mərkəzli marketinq anlayışından müştəri mərkəzli marketinqə doğru istiqamətlənmə olduğu görülməkdədir. Bu mənada ortaya çıxan ən önəmli yanaşmalardan biri əlaqəli marketinqdir. Əlaqəli marketinq ənənəvi marketinqdən fərqli olaraq daha qalıcıdır...

Şirkətlərdə marketinq anlayışının inkişafı

Şirkət rəhbərləri tərəfindən marketinq, “şirkətin məqsədlərinə çatması üçün dəyişimlərin həyata keçirilməsi, ehtiyacları ödəyəcək əmtəə, xidmət və ideyaların inkişaf etdirilməsi, qiymətləndirilməsi, davamlılığının təmin edilməsinə əsasən planlanması və reallaşdırılması dövrü” olaraq tərif edilməkdədir. Cədvəl 1.1: Marketinq anlayışının inkişafının...

Makroiqtisadi Göstəricilərin Hesablanması

İlk iqtisadi məktəblər iqtisadiyyatı ev təsərrüfatı və şirkət səviyyəsində təhlil edirdilər. Amma iqtisadi münasibətlər genişləndikcə və iqtisadi elm inkişaf etdikcə, artıq bütün detalları bir bötöv model vasitəsilə öyrənməyə ehtiyac yarandı. Müvafiq olaraq, iqtisadiyyat daha yüksək səviyyələrdə öyrənilməyə və araşdırılmağa başlandı. Artıq əsas məqsəd kimi, ayrıca ev təsərrüfatının davranışı və istehlakı yox, ayrı-ayrı ölkələrin...

Mikroiqtisadiyyat / İqtisadiyyata giriş

Biz məhdud ehtiyatlar şəraitində yaşayırıq. Bəllidir ki, insanların istəyi və bu istəkləri təmin etmək üçün resurslar bərabər deyil. İstək qeyri-məhduda olsa belə, resursların sayı və həcmi isə məhduddur. İqtisadi nəzəriyyə cəmiyyət üzvlərinin tələbatlarını maksimum dərəcədə ödəmək üçün məhdud istehsal ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, yaxud onların idarə edilməsi...

İqtisadiyyata giriş

İqtisadiyyatın həyatın bir istiqaməti olması, hələ onun elm kimi formalaşması demək deyil. Ayrı bir anlayış və tədqiqat sahəsi kimi, iqtisadiyyat yalnız insanlar arasında müəyyən qaydaların və icmalar arasında münasibətlərin formalaşması nəticəsində mümkün oldu. İqtisadi elm predmetin əsasını təlimlər təşkil edir. İqtisadi təlimlər isə cəmiyyətin iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar iqtisadi sistemlərin...