Tibb

Sinir tiki nədir?

Siz, bu məqalədə "Sinir tiki nədir?", "Səyrimə nədir?", "Tiklərin səbəbi nədir?" və "Hansı növləri var?"suallarına cavab tapacaqsınız.

Ubixinon nədir? (Ensiklopedik bilgi)

Ubixinon və ya koenzim Q canlı aləmdə çox geniş yayılmış kofermentlərdən biridir. Ona canlıların toxuma və hüceyrələrində təsadüf edilir. Koenzim Q əksəriyyət etibarilə hüceyrələrin mitoxondrilərində olur. O, toxuma tənəffüsü (bioloji oksidləşmə) prosesində elektronların membran dehidrogenazalarından sitoxrom sisteminə keçirilməsində iştirak edir. Lakin ona başqa ferment sistemlərində də (məsələn,...

Spironolakton maddəsinin təsiri

Brend adları:   Aldactone, CaroSpir, Veroşpiron Farmakoterapevtik qrupu: Aldosteronun spesifik kaliumqoruyucu antaqonosti. Farmakodinamikası: Aldosteron adrenal korteksdə sintez olunan mineralokortikoiddir. Böyrəyin toplayıcı borucuqlarındakı mineralokortikoid reseptorlarına təsir göstərərək epitelial natrium kanallarının (ENaC)...

Asetilsistein (N-asetilsistein) dərmanının təsirləri

Asetilsistein dərmanının digər bilinən adları: Mucomyst və s. Asetilsistein dərmanının farmakoterapevtik qrupu: Mukolitik təsirli bəlğəmgətirici maddələr. Farmakodinamikası: L-sisteinin N – asetil törəməsidir.  Onun mukolitik təsiri molekulundakı sərbəst sulfidril (-SH) qrupu ilə, bəlğəmin mukoprotein molekullarındakı disulfid əlaqələrini qıraraq onların...

Parasetamol (Asetaminofen) dərmanının təsirləri

Parasetamol haqqında Parasetamol digər bilinən adları ilə: Panadol, Tylenol və s. Aid olduğu farmakoloji qrup: Qeyri-steroid iltihab əleyhinə maddələr. Farmakodinamikası: Anelgezik (ağrı kəsici) və antipiretik (qızdırmasalıcı) təsir göstərir. Para-aminofenol törəmələri qrupuna aiddir. Beyində prostaqlandinlərin sintez və...

Diklofenak (Voltaren) dərmanının təsirləri

Diklofenak dərmanının farmakoterapevtik qrupu: Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparat (QSİƏP) Farmakodinamikası: Diflofenak qeyri-selektiv SOG 1 və SOG 2-nin inhibitorlarıdır. SOG 1 və SOG 2-lər ağrı və iltihabi proseslərlə əlaqəli prostoqlandinlərin biosintezində iştirak edirlər. Fenilsirkə turşusunun törəməsidir. Voltaren iltihab əleyhinə, ağrıkəsici və qızdırmasalıcı təsirə malikdir.  Müxtəlif...

Yarım beyinlə yaşamaq – Qəribə səslənsə də həqiqətdir.

İnsanların çoxu beyinlərini mikroçip və şəbəkələrlə dolu kompüter, öyrəndikləri məlumatlar və xatirələri ilə dolu anbar və yaxud milyonlarla mürəkkəb mexanizmə malik saat kimi düşünür. Buna görə də, kiminsə beyninin yarımkürələrindən biri olmadan yaşadığını düşünmək bizə ağlasığmaz gəlir. Bəli, bu mümkündür. Çox rast...

Ən çox bilinən 3 narkotik maddə və onların orqanizmə təsirləri

Kokain Kokain və elmi adıyla benzoylemetil ekgonin Formulu: C17H21NO4 Kokain əsasən, koka bitkisinin (Erythroxylum coca) və Cənubi Amerikanın tropik zonalarında yayılmış Eritroksilum bitkisinin (Erythroxylum) yarpaqlarından əldə edilən bir alkaloiddir. Adətən toz şəklindəki, suda...

Arterialvenoz anastamoz nədir? (Ensiklopedik bilgi)

Arteriyalarla yanaşı gedən benalar arasında yerləşən damarlardır. Arterialvenoz anastamoz iki cür olur: 1. Birləşdirici kanallar qapayıcı tıp 2. Qlomeluryar və ya yumaqcıq tip. Aretrialvenoz anastamozlardan qan axarkən ya kapilyarlardan qan az axır, ya da heç axmır. Kapilyar önü sfinkterlər qapalı olduqda, qan aretrialvenoz anastamozla...

Zehniniz nə qədər etibarlıdır? – Saxta xatirələr

Bir şeyi düzgün xatırladığınıza əmin olmağınız, heç də hər zaman, o anın tamamilə doğru olduğu mənasına gəlmir. Beynin işləmə prinsipləri barədəki tədqiqatlara əsasən deyə bilərik ki, beyində keçmişi xatırlama və gələcəyi xəyal etmə aktları eyni mexanizm üzrə işləyir. Dolayısıyla da, xatirələri yada salmağa...