Əsas səhifə İncəsənət

İncəsənət

Şimal Renesansı: Piter Breygelin “Qarda ovçular” əsəri

Qarda ovçular Soyuq bir qış günü ovdan qayıdan ovçuların təsvir edildiyi bu əsər Şimal Renesansında “Janr rəssamlığı” (ing. ”Genre Painting”) adlanan növə aiddir. “Janr rəssamlığının” əsas məqsədi insanların məişət həyatında gün ərzində başlarına gələn hadisələri əks etdirməkdir. Fələməng (və ya Flamand, nid. Vlamingen)...

Tisian Veçellionun Urbinolu Venera əsəri

Üst Renesans dövrünün ən yaxşı rəssamlarından biri hesab edilən Tisian Veçellionun (1480/1485 – 1576) ən məhşur, gözəl, cəsur və qalmaqallı əsərlərindən olan “Urbinolu Venera”, klassik ilahədən ziyadə izləyicilərə kişiləri başdan çıxaran qadın görüntüsü sərgiləyir. Tisian Veçellinonun Urbinolu Venera əsəri

Anri Russo və “İlan oynadan” əsəri

19-cu əsrin Fransasında ibtidai mədəniyyətlərə və xalqların həyatına olan maraq rəssamları, əsasən də, Anri Russonu izləyicinin “ekzotik” hesab edəcəyi rəsmlər çəkməyə sövq edirdi. “Primitivizm” cərəyanının meydana çıxmasına kömək edən bu ibtidailik Russonun əsərlərində təbiətin, bitkilərin, heyvanların və ibtidai həyat yaşayan insanların təsviri...

” İdeal dövlətdə komediya ciddi nəzarət altında olmalıdır”

Fransa. 13-cü əsrdə tikilmiş, qotik üslub nümunəsi olan Reims katedralı. Əsrlərlə kralların tac qoyma mərasiminə, tarixin bir çox ağır müharibələrinə şahidlik etmiş, dəfələrlə dağılma, yandırılma təhlükəsi yaşayan katedralın qarşısında 3000-dən çox heykəl mövcud idi. Lakin onlardan təxminən 2300-ü günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bu heykəllərin hər biri fərqli...

Çarli Çaplin və marksizmdəki yadlaşma

Çarli Chaplin sənayedəki istehsalat səhnəsini təsvir etdiyi "Modern Times" (red. 1936-cı ildə çəkilən filmin prodüseri, ssenaristi, rejissoru və nəhayət, baş rolu Çaplindir) filmindən bir səhnəyə baxaq. Dayamadan, fasilə vermədən irəliləyən bir dəzgah, dəzgahın üzərindən eyni fasilələrlə keçən məhsullar, dəzgahın arxasında gözləyib hər keçən məhsula eyni əməliyyatı etməklə...

Sürgündəki rəssam: Jak İhmalyan

“ Jak İhmalyan rəssam idi, şair idi, bir sözlə sənətkar idi, amma hər şeydən əvvəl insan idi. Mənə elə gəlir ki, böyük, irəli düşünən sənətkar pis insan ola bilməz. Ancaq bu mübahisəli məsələdir, böyük hərflərlə tarixə yazılan şəxs mütləq böyük sənətkar olacaq deyə bir qayda varmı? Qardaşım...

NİKKOLO MAKİAVELLİ və onun “HÖKMDAR” əsəri

         NİKKOLO MAKİAVELLİ VƏ ONUN «HÖKMDAR» ƏSƏRİ    Görkəmli italyan siyasi xadimi, yazıçısı, tarixçisi, hərb nəzəriyyəçisi Nikkolo Makiavelli 1469-cu ildə Florensiyada müflisləşmiş zadəgan ailəsində anadan olmuşdu. 1498-ci ildən Florensiya respublikasında yüksək dövlət vəzifəsi tutmuş və mühüm diplomatik tapşırıqları yerinə yetirmişdi. 1512-ci ildə...

“Cinayət və Cəza” – 150 illik siyasi şərh

"Cinayət və Cəza" 150 yaşında olmasına baxmayaraq Bu gününün siyasəti ilə dərindən əlaqəlidir. Fyodor Dostoyevskinin "Cinayət və cəza" kitabının nəşr olunmasından 150 il keçir (red. 2016-cı ilə aid məqaləni oxuyursunuz). İnanılmaz nüfuza sahib bu əsər eyni zamanda çağdaş siyasi əhəmiyyətə malikdir. Sujet xətti Sankt-Peterburqda...

Qısaca: Fovizm cərəyanı nədir?

1905-ci ildə Parisdə Payız Salonunda Henri Matisse, Georges Rouault, Maurice Vlaminck (Moris Vilamink) və başqa rəssamların əsərləri sərgilənirdi. İmpressionizmin (İmpressionizm (fr. impressionisme, impression — təəssürat) — XIX əsrin 60-70-ci illərində Fransada təşəkkül tapmış incəsənət cərəyanı. Ədəbiyyatda impressionizm geniş mənada XIX əsrin son rübündə yaranmış, müxtəlif əqidə...

Dekorativ – tətbiqi incəsənəti

Miniatür. Xəttatlıq Dekorativ-tətbiqi incəsənəti praktik təyin edilən bədii məhsulun emalıdır. İslam incəsənətində kitab miniatürü geniş yayılmışdır. Miniatür latın sözündən yaranıb (əlyazma kitablar üçün boyanın bir növüdür). Xüsusi bədii texnika ilə xüsusiləşmiş miniatür-forma ilə kiçik bədii əsərdir. Miniatür əlyazmalar kitab kimi papirusda, perqamentdə və...