Ədəbiyyat

“Cinayət və Cəza” – 150 illik siyasi şərh

"Cinayət və Cəza" 150 yaşında olmasına baxmayaraq Bu gününün siyasəti ilə dərindən əlaqəlidir. Fyodor Dostoyevskinin "Cinayət və cəza" kitabının nəşr olunmasından 150 il keçir (red. 2016-cı ilə aid məqaləni oxuyursunuz). İnanılmaz nüfuza sahib bu əsər eyni zamanda çağdaş siyasi əhəmiyyətə malikdir. Sujet xətti Sankt-Peterburqda...

XX əsrin müxalif incəsənəti-Dadaizm və ya Dada nədir?

"..Dada sonu olmayan dünya müharibəsi, başlanğıcı olmayan bir inqilabdır... " İncəsənət cərəyanları çox zaman tənqidçilər tərəfindən adlandırılır,ancaq dadaizm incəsənət cərəyanın elə bir növüdür ki, tarixdə birbaşa sənətkarların özləri tərəfindən adlandırılmışdır.Dada sözü fərqli dillərdə müxtəlif şəkildə tərcümə olunur.Məcazi mənada desək rabitəsiz uşaq...

XIX əsr Rus mədəniyyəti – Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Nekrasov, Turgenyev, Çexov

XIX əsr Rus mədəniyyəti Rus mədəniyyəti tarixində XIX əsr xüsusi yer tutur. Bu əsr rus mədəniyyətində indiyədək görünməmiş sıçrayış edərək, elm, təhsil, incəsənət, maarif, fəlsəfə, ədəbiyyat sahəsində qüdrətli sənətkarlar yetirmişdir. Artıq ötən əsrlərdən təşəkkül tapmağa başlamış rus ədəbi dilinin formalaşması milli mədəniyyətin təşəkkülündə ən dəyərli amillərdən biri idi. Rus mədəniyyətində...

Lui Aragonun Nazim Hikmətin ölümündən üç gün sonra yazılmış dost sözü

"Nazim Hikmət üçün" Nazim Hikmətin ölümündən üç gün sonra yazılmış dost sözü Xeyr, yaza bilmərəm, indi olmaz, xahiş edirəm. Buraxın, mənim üçün tamamilə ölsün, yoxsa, daha əvvəl, altmış yaşındakı bu dəliqanlı, bu sarışın, nə həbsxananın, nə xətəliyin, nə yaşın təsir edə bildiyi bu insan içimdə yaşadıqca heç bir şey yaza bilmərəm....

Kafkanın vəsiyyəti: “Bütün yazdıqlarım istisnasız olaraq yandırılmalıdır”

"Bütün yazdıqlarım istisnasız olaraq yandırılmalıdır" Ömrünün son aylarını Berlində keçirən Frans Kafkanı Maks Brod çox ağır halda tapır; həkim Kafkanın təcili evə çatdırılmasını bildirəndən sonra o, 1924-cü il martın 17-də dostunu Praqaya gətirir. Beləliklə, Kafka son dəfə öz ailə mühitinə qayıdır. Amma onu bu vəziyyətdə evdə saxlamaq mümkün olmur və xəstəni...

Frans Kafka -Kənd həkimi / Novella

Kənd həkimi Mən çox çıxılmaz vəziyyətdəydim ; təcili getmək lazım idi ; on mil aralıdakı kənddə məni ağır xəstə gözləyirdi ; onunla mənim aramızı dəhşətli çovğun kəsmişdi ; mənim arabam vardı , elə bizim kənd yolları üçün yarayan yüngül və hündür təkərli araba ; əlimdə yol çantası , özüm də kürkə bürünüb getməyə...

Frans Kafka -Hökm / Novella

Hökm   Bir günəşli yaz günü idi. Gənc kommersant Qeorq Bendemann çay boyunca düzülmüş evlər sırasında öz rəngi və hündürlüyü ilə fərqlənən, alçaq, sadə tikilmiş bir evin birinci mərtəbəsindəki şəxsi otağında oturmuşdu. O elə indicə xaricdə olan bir gənclik dostuna yazdığı məktubu tamamladı, onu yavaş-yavaş bağladı və dirsəyini yazı masasına dirəyərək pəncərədən çaya, körpüyə və...

Frans Kafka – Yuxu / Novella

Bir gecə Yozef K. qəribə yuxu gördü: Hava mülayim idi və K. gəzmək istəyirdi. Amma iki addım atar-atmaz artıq qəbristanlıqda idi. Orada süni yolla salınmış girintili-çixintılı çox narahat cığırın olmağına baxmayaraq, o sanki havada uçurdu və bu cür yolların birində coşğun selə düşmüş kimi möhkəm sürətlə sürüşdü. O, uzaqdan gördüyü qəbir təpəciyinin yanında...

Cek London – “Mən necə sosialist oldum”

Cek London - "Mən necə sosialist oldum” Sosialist olmağımın tevton bütpərəstlərinin xristianlığı qəbul etməsi sayağı baş verdiyini desəm həqiqətdən uzaq qaçmaram. Fikrimi daha dəqiq ifadə edim – sosializmi mənə yeridiblər. Həmin vaxtlar sosializm ifadəsi mənə olduqca yad idi. Cavan, sadəlövh və nadan mən ömrümdə “fərdiyyətçilik” haqqında bir şey eşitməsəm də,...

Sizif- məğlubedilməzliyin, ümidin simvolu

Qədim yunan-roma mifologiyası tanrılar və insanların qarşı durması, dilemması ilə yadda qalan və nəticə olaraq cəzalandırılan qəhrəman insan obrazları ilə zəngindir. Öz cəzasına görə fərqlənən belə qəhrəmanlardan biri, Homerə görə insanların ən ağıllısı və hiyləgəri Korinf şəhərinin qurucusu kral Sizif idi. Sizif adı sophos (bilgə) sözü ilə əlaqələndirilir. Sonrakı...